ngan-hang-nn-vn-1450925614741

Thách thức mới của vị tư lệnh ngành ngân hàng giai đoạn tiếp theo

Theo một số chuyên gia, với đặc thù ngành, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là một vị trí có nhiều cơ hội để trải nghiệm, thậm chí được “va đập” mạnh mẽ với nhiều điểm nóng. Và thách thức của ngành ngân hàng trong các năm tới vẫn còn rất lớn. Mỗi thời một[…]