BMW+-+VIB+hop+tac+chien+luoc+cung+cap+dich+vu+tai+chinh+cho+khach+mua+xe

BMW và Ngân hàng VIB ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược cung cấp dịch vụ tài chính

(Từ bên trái: Ông Phương Tiến Minh, Phó Giám đốc khối Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng VIB, Ông Godfrey Swain, Giám đốc khối Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng VIB, Ông Balazs Janossy, Giám đốc kinh doanh vùng của BMW Group Segment Financial Services, khu vực Châu Á Thái Bình Dương và ông Nguyễn[…]