Vay kinh doanh

VAY KINH DOANH

 • Tài trợ cho vay với các mục đích bổ sung vốn lưu động ngắn hạn từng lần, mua sắm máy móc thiết bị, đầu tư mở rộng địa điểm kinh doanh
 • Giá trị khoản vay lên đến 70% tổng nhu cầu vốn
 • Thời hạn vay tối đa 60 tháng
 • Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế 6,99%/năm vay kinh doanh trong suốt 6 tháng đầu
 • Phương thức trả nợ linh hoạt

Hướng dẫn dành cho khách hàng vay:

 • Xem xét kế hoạch tài chính để quyết định vay bổ sung vốn kinh doanh và nắm rõ những biện pháp giảm thiểu rủi ro khi mất thu nhập;
 • Lựa chọn hình thức vay phù hợp;
 • Xem xét giá trị tài sản dự định thế chấp;
 • Nắm rõ các thủ tục vay;
 • Nắm rõ về các chi phí liên quan đến khoản vay dự định và lãi suất áp dụng cho khoản vay;
 • Lịch sử tín dụng và những điều cần biết.

Đăng ký tư vấn